Commentek

Share Button

2016. májusában az V. Szolár konferenciánkon  az egyik előadás címe volt a következő
„A szakképzés is befektetés” (Szakképzési lehetőségek Afrikában)

2017. áprillis 07-én egyidőben a VI. Szolár konferenciával írták alá az alábbi megállapodást és megállapodás kiegészítést rangos kísérő rendezvények keretében.

 

PREAMBULUM

A megállapodást a feltartózhatatlanul közelgő Napkorszak, ehhez kapcsolódva Madagaszkár és Magyarország közös érdekeltségű igényei és céljai teszik szükségessé. Mindkét fél számára fontos feladat annak előkészítése, hogy a napenergia hasznosítás országaink számára az energia gazdálkodás legmeghatározóbb,leghatékonyabban, legszakszerűbben működő területe legyen. Ennek érdekében született meg az alábbi megállapodás.

 

 1. A megállapodás aláírói:

Madagaszkár részéről:

Dr. Rabe Landry Olivier Andrianiaina Magyarország tiszteletbeli madagaszkári konzulja, Madagaszkár Köztársasági elnökének fő tanácsadója.

Randrianasolo Lalarison Richárd Madagaszkár tiszteletbeli magyarországi konzulja

Magyarország részéről:

Bocsó Imre a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) alelnöke, az aláírt megállapodás  koordinációs és képzési rendszergazdája.

Kanyó Tamás, MNNSZ Zala megyei elnök kivitelezési és technológiai rendszergazda

 

A megállapodás tárgya és tartalma:

Az MNNSZ  hivatalosan jóváhagyott képzési programja segítségével megoldani Madagaszkár részére egy  20 MW teljesítményű  elektromos áramot termelő naperőmű telepítését, amelynek alapvető funkciója a főváros közvilágítási energia igényének a biztosítása. Ennek érdekében.

 

Madagszkári részről:

Madagaszkár kormánya a jelenlegi kormánylátogatás s keretében megkeresi azt a két intézményt amely lehetővé  teszi:

 • A tervezett naperőmű műszaki technológiai dokumentációinak elkészítését, úgy, hogy az alkalmas legyen a Madagaszkári törvények szerinti engedélyezési eljárások lefolytatására.
 • Egy olyan távoktatási rendszer kialakítását, amely felsőfokú posztgraduális szakképzés keretében biztosítani tudja Madagaszkár naperőműveihez a szakszerű mérnöki tervezést, telepítést és üzemeltetést.
 • A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség megbízott szakembereivel és vállalkozóival aláírja azt az alap megállapodást amely értelmében az első madagaszkári naperőmű telepítése magyar szakképzés és magyar szakemberek segítségével a helyi lakosságból kiképzett szakemberekkel történjen meg. Ehhez viszont az szükséges, hogy a szükséges engedélyezett telepítési dokumentációk rendelkezésre álljanak.

 

Magyarországi részről:

a Magyar Napelem Napkollektor  Szövetség  Madagaszkár Magyarországi Konzulátusával együttműködve biztosítja a következőket:

 • Mindenben segíti a kormányküldöttséget, hogy magyarországi látogatásuk minden fent megfogalmazott feladatuk estében sikeresen,  megállapodás aláírásáával zárulhasson
 • Biztosítja egy hasonló teljesítmény mutatókkal rendelkező Naperőmű meglátogatását A Mátrai Erőmű Zrt-nél.
 • A program rendelkezésére bocsátja azt a szakképzési programot amely lehetővé teszi az azonnali felkészítés elkezdését a madagaszkári lakosokból kiválasztott mintegy  40 fős munkacsoport számára.
 • Megbízott tagvállalatai közreműködésével kiválasztja és előkészíti azokat a magyarországi szakembereket  akik a telepítés elvégzésének  irányítására és beüzemelésére külön megállapodásban rögzítve Madagaszkárra kiutaznak.

A megállapodásokat aláíró felek arra törekszenek, hogy intenzív előkészítéssel a jelenlegi megállapodások minél gyorsabban a kivitelezés elkezdését biztosító részletes szerződésekké válhassanak.

Az aláírt program teljesítése egy olyan hosszú távú program megalapozása, amelynek keretében Madagaszkáron saját gazdasági és szellemi erejük maximális kihasználásával  a következő 5 -10 évben,  a program két ország közötti  bővítésével ténylegesen megvalósulhat a Napkorszak.

Budapest,  ART Vendégház 2017. március 31.

 

 

Dr. Rabe Landry Olivier Andrianiaina                                                 Randrianasolo Lalarison Richárd

 

Bocsó Imre                                                                                                       Kanyó Tamás

A Megállapodás 2017. április 07-én magyar és angol nyelven aláírásra került, a mellékelt emlékeztetővel együtt.

 

Megállapodás kiegészítése

Kiegészítés  a 2017.  április 07-én  aláírt  Madagaszkár és Magyarország közötti szolár program megvalósításához.

A megállapodást aláíró felek megállapítják, hogy az alábbi kiegészítések alapvetően nem módosítják az aláírt megállapodás tartalmát és célkitűzéseit, de reálisabb feltételeket teremtenek a megvalósításukhoz.

A kiegészítések:

 1. opció

A kormánymegbízott által meglátogatott gyöngyösvisontai  erőműhöz hasonló   maximum  20 MW  nagyságú szolár erőmű megépítése, de első beruházásként a számba vehető beruházási kapacitásokat  és szándékokat is figyelembe véve  ez lehet kisebb volumenű is.

 

2.opció:

Helyi közvilágítási szolár technológiák kialakítása  helyi lámpaoszlopokra, vagy egyéb  közvilágítási helyekre történő kis szolár modulok telepítésével és energiatakarékos LED izzók használatával. A Napelemtáblák javasolt teljesítményigénye  60 W-180 W

 • Első lépésben a már meglévő közvilágítási egységeknél.
 • Második lépésben a bővítendő  új közvilágítási egységeknél.

 

3.opció:

Kis települések lokális  kis szolár-erőműveinek kialakítása a helyi  intézmények és lakosok elektromos áramigényeinek  biztosításához. Javasolt  teljesítmény igény  150-900 kW.

 

4.opció:

A fenti feladatok megvalósításához  szolártechnológiai tudásmegosztó program biztosítása, annak érdekében, hogy magyar szakképző és kivitelező szakemberek segítségével a helyi lakosok  a lehető legnagyobb mértékben bevonhatók legyenek a kivitelezésébe és az azt követő üzemeltetésbe.

A fenti feladatok megvalósításához  szükséges fotókat és műszaki dokumentációkat igény  és lehetőség szerint a magyar fél rendelkezésére bocsátják.

A  2. és 3. opciós feladat megvalósításának előre hozása a következő előnyökkel járhat:

 • Példaértékűen nagyon gyorsan megvalósul egy szolár fejlesztési feladat.
 • Kialakul és kiválasztódik egy olyan helyi munkaerő létszám amely már kiképzett szakmai ereje lehet a következő nagyobb telepítéseknek
 • A telepítést végző- és irányító magyar szakemberek, összegyűjthetik azokat a helyi információkat a melyek a nagyobb volumenű szolár erőmű telepítéséhez szükségesek.

A megállapodást aláíró felek egyértelműen a legfontosabb feladatként jelölik meg egy olyan közös érdekeltségű projektcég  létrehozását, amely irányítja és koordinálja  a későbbi tevékenységeket előkészítve  azokat a szerződéseket is a mely a folyamatos megvalósításhoz szükségesek.

Az emlékeztető a jelen lévők megbízása alapján készítette el Bocsó Imre a  megállapodás egyik aláírója.

Budapest 2017. április 07.

Madagaszkár fényei

Szakképzéssel egybekötött ünnepi program Budapesten az ART Vendégházban. Látogatás a gyöngyösvisontai naperőműnél