Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Commentek

Share Button

2016. májusában az V. Szolár konferenciánkon  az egyik előadás címe volt a következő
„A szakképzés is befektetés” (Szakképzési lehetőségek Afrikában)

2017. áprillis 07-én egyidőben a VI. Szolár konferenciával írták alá az alábbi megállapodást és megállapodás kiegészítést rangos kísérő rendezvények keretében.

 

PREAMBULUM

A megállapodást a feltartózhatatlanul közelgő Napkorszak, ehhez kapcsolódva Madagaszkár és Magyarország közös érdekeltségű igényei és céljai teszik szükségessé. Mindkét fél számára fontos feladat annak előkészítése, hogy a napenergia hasznosítás országaink számára az energia gazdálkodás legmeghatározóbb,leghatékonyabban, legszakszerűbben működő területe legyen. Ennek érdekében született meg az alábbi megállapodás.

 

 1. A megállapodás aláírói:

Madagaszkár részéről:

Dr. Rabe Landry Olivier Andrianiaina Magyarország tiszteletbeli madagaszkári konzulja, Madagaszkár Köztársasági elnökének fő tanácsadója.

Randrianasolo Lalarison Richárd Madagaszkár tiszteletbeli magyarországi konzulja

Magyarország részéről:

Bocsó Imre a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) alelnöke, az aláírt megállapodás  koordinációs és képzési rendszergazdája.

Kanyó Tamás, MNNSZ Zala megyei elnök kivitelezési és technológiai rendszergazda

 

A megállapodás tárgya és tartalma:

Az MNNSZ  hivatalosan jóváhagyott képzési programja segítségével megoldani Madagaszkár részére egy  20 MW teljesítményű  elektromos áramot termelő naperőmű telepítését, amelynek alapvető funkciója a főváros közvilágítási energia igényének a biztosítása. Ennek érdekében.

 

Madagszkári részről:

Madagaszkár kormánya a jelenlegi kormánylátogatás s keretében megkeresi azt a két intézményt amely lehetővé  teszi:

 • A tervezett naperőmű műszaki technológiai dokumentációinak elkészítését, úgy, hogy az alkalmas legyen a Madagaszkári törvények szerinti engedélyezési eljárások lefolytatására.
 • Egy olyan távoktatási rendszer kialakítását, amely felsőfokú posztgraduális szakképzés keretében biztosítani tudja Madagaszkár naperőműveihez a szakszerű mérnöki tervezést, telepítést és üzemeltetést.
 • A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség megbízott szakembereivel és vállalkozóival aláírja azt az alap megállapodást amely értelmében az első madagaszkári naperőmű telepítése magyar szakképzés és magyar szakemberek segítségével a helyi lakosságból kiképzett szakemberekkel történjen meg. Ehhez viszont az szükséges, hogy a szükséges engedélyezett telepítési dokumentációk rendelkezésre álljanak.

 

Magyarországi részről:

a Magyar Napelem Napkollektor  Szövetség  Madagaszkár Magyarországi Konzulátusával együttműködve biztosítja a következőket:

 • Mindenben segíti a kormányküldöttséget, hogy magyarországi látogatásuk minden fent megfogalmazott feladatuk estében sikeresen,  megállapodás aláírásáával zárulhasson
 • Biztosítja egy hasonló teljesítmény mutatókkal rendelkező Naperőmű meglátogatását A Mátrai Erőmű Zrt-nél.
 • A program rendelkezésére bocsátja azt a szakképzési programot amely lehetővé teszi az azonnali felkészítés elkezdését a madagaszkári lakosokból kiválasztott mintegy  40 fős munkacsoport számára.
 • Megbízott tagvállalatai közreműködésével kiválasztja és előkészíti azokat a magyarországi szakembereket  akik a telepítés elvégzésének  irányítására és beüzemelésére külön megállapodásban rögzítve Madagaszkárra kiutaznak.

A megállapodásokat aláíró felek arra törekszenek, hogy intenzív előkészítéssel a jelenlegi megállapodások minél gyorsabban a kivitelezés elkezdését biztosító részletes szerződésekké válhassanak.

Az aláírt program teljesítése egy olyan hosszú távú program megalapozása, amelynek keretében Madagaszkáron saját gazdasági és szellemi erejük maximális kihasználásával  a következő 5 -10 évben,  a program két ország közötti  bővítésével ténylegesen megvalósulhat a Napkorszak.

Budapest,  ART Vendégház 2017. március 31.

 

 

Dr. Rabe Landry Olivier Andrianiaina                                                 Randrianasolo Lalarison Richárd

 

Bocsó Imre                                                                                                       Kanyó Tamás

A Megállapodás 2017. április 07-én magyar és angol nyelven aláírásra került, a mellékelt emlékeztetővel együtt.

 

Megállapodás kiegészítése

Kiegészítés  a 2017.  április 07-én  aláírt  Madagaszkár és Magyarország közötti szolár program megvalósításához.

A megállapodást aláíró felek megállapítják, hogy az alábbi kiegészítések alapvetően nem módosítják az aláírt megállapodás tartalmát és célkitűzéseit, de reálisabb feltételeket teremtenek a megvalósításukhoz.

A kiegészítések:

 1. opció

A kormánymegbízott által meglátogatott gyöngyösvisontai  erőműhöz hasonló   maximum  20 MW  nagyságú szolár erőmű megépítése, de első beruházásként a számba vehető beruházási kapacitásokat  és szándékokat is figyelembe véve  ez lehet kisebb volumenű is.

 

2.opció:

Helyi közvilágítási szolár technológiák kialakítása  helyi lámpaoszlopokra, vagy egyéb  közvilágítási helyekre történő kis szolár modulok telepítésével és energiatakarékos LED izzók használatával. A Napelemtáblák javasolt teljesítményigénye  60 W-180 W

 • Első lépésben a már meglévő közvilágítási egységeknél.
 • Második lépésben a bővítendő  új közvilágítási egységeknél.

 

3.opció:

Kis települések lokális  kis szolár-erőműveinek kialakítása a helyi  intézmények és lakosok elektromos áramigényeinek  biztosításához. Javasolt  teljesítmény igény  150-900 kW.

 

4.opció:

A fenti feladatok megvalósításához  szolártechnológiai tudásmegosztó program biztosítása, annak érdekében, hogy magyar szakképző és kivitelező szakemberek segítségével a helyi lakosok  a lehető legnagyobb mértékben bevonhatók legyenek a kivitelezésébe és az azt követő üzemeltetésbe.

A fenti feladatok megvalósításához  szükséges fotókat és műszaki dokumentációkat igény  és lehetőség szerint a magyar fél rendelkezésére bocsátják.

A  2. és 3. opciós feladat megvalósításának előre hozása a következő előnyökkel járhat:

 • Példaértékűen nagyon gyorsan megvalósul egy szolár fejlesztési feladat.
 • Kialakul és kiválasztódik egy olyan helyi munkaerő létszám amely már kiképzett szakmai ereje lehet a következő nagyobb telepítéseknek
 • A telepítést végző- és irányító magyar szakemberek, összegyűjthetik azokat a helyi információkat a melyek a nagyobb volumenű szolár erőmű telepítéséhez szükségesek.

A megállapodást aláíró felek egyértelműen a legfontosabb feladatként jelölik meg egy olyan közös érdekeltségű projektcég  létrehozását, amely irányítja és koordinálja  a későbbi tevékenységeket előkészítve  azokat a szerződéseket is a mely a folyamatos megvalósításhoz szükségesek.

Az emlékeztető a jelen lévők megbízása alapján készítette el Bocsó Imre a  megállapodás egyik aláírója.

Budapest 2017. április 07.

Madagaszkár fényei

Szakképzéssel egybekötött ünnepi program Budapesten az ART Vendégházban. Látogatás a gyöngyösvisontai naperőműnél

Tags:Hirdetés