Frissitve – 0,5 MW alatti, napelemes KÁT jogosultak rendkívüli adatszolgáltatása, elkérhetőek a etölthető dokumentumok

Share Button

A kormányrendelet alapján a KÁTR szerinti KÁT jogosultsággal rendelkező, nem engedélyköteles (0,5 MWe alatti), napelemes KÁT termelők kötelesek a KÁTR 6/A. §-a szerinti rendkívüli adatszolgáltatást benyújtani a Hivatalhoz a beruházásuk megvalósulásához kapcsolódóan. A benyújtás határideje a 4/2018. (II. 2.) Kormányrendelet hatálybalépését követő 15. nap, tehát 2018. február 22.

A rendkívüli adatszolgáltatás keretében az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
a) a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolását vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát napelemes erőmű megvalósításához;
b) a napelemes erőműnek a beruházás helyszínéül szolgáló területen való elhelyezkedését mutató kiosztási vázlatát a felelős építész és villamos tervező arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a vázlat alapján a beruházás megvalósítható;
c) a területileg illetékes hálózati engedélyes benyújtás időpontjában érvényes műszaki-gazdasági tájékoztató levelét arról, hogy a KÁT termelő által megépíteni tervezett kapacitás milyen feltételekkel csatlakoztatható a villamos hálózathoz, továbbá a KÁT termelő nyilatkozatát arról, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztató levélben foglaltakat elfogadja;
d) nyilatkozat a beruházás villamosenergia-termelés megkezdésének tervezett időpontjáról.

Ha a KÁT termelő telephely-módosítási kérelme van folyamatban, akkor az adatszolgáltatást a módosítási kérelemben megjelölt új helyszínre vonatkozóan kell teljesíteni.

Az a rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezett KÁT termelő, aki nem rendelkezik a felsorolt dokumentumokkal, az az ennek tényéről szóló nyilatkozatot köteles a Hivatalhoz benyújtani 2018. február 22-ig.

A fenti adatszolgáltatás alól mentesül a KÁT termelő, ha 2018. február 22-ig igazolja valamely alábbi mentesülési jogcím fennállását:
a) a napelemes beruházás megvalósítását az elektronikus építési napló megnyitásával már megkezdte,
b) a napelemes beruházás műszaki kivitelezését befejezte,
c) a napelemes beruházását a Kormány rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította,

Automatikusan mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól az alábbi KÁT termelők:
a) aki 2018. február 1-jéig megkezdte a kötelező átvétel keretében történő értékesítést,
b) akinek a kötelező átvételre való jogosultsága visszavonásra került,
c) aki a KÁTR 6. § (2) bekezdés szerinti határidőig nem kezdte meg a termelést és a KÁTR 6. § (2a) bekezdése szerinti hosszabbítást sem kérvényezte.

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez és a mentességi feltételek igazolásához a MEKH elektronikus formanyomtatványt tett közzé, ami elérhető a letölthető dokumentumoknál, illetve a Dokumentumtár, Elektronikus űrlapok rovatban.

Kérjük, hogy a KÁT termelők ezek használatával nyújtsák be adatszolgáltatásukat vagy mentességi igazolásaikat!


Letölthető dokumentumok:
ÁNYK űrlap a 0,5 MW alatti KÁT-os napelemek rendkívüli adatszolgáltatásához (JAR)
Kitöltési útmutató a 0,5 MW alatti KÁT-os napelemek rendkívüli adatszolgáltatásához (JAR)
Kitöltési útmutató a 0,5 MW alatti KÁT-os napelemek rendkívüli adatszolgáltatásához (PDF)

MEKH.HU