MEGÚJULÓ TÁMOGATÁSI RENDSZER (METÁR)

Share Button
2017. január 1-jével életbe lépett a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia támogatására szolgáló METÁR rendszer, amely a 2017. októberi és novemberi jogszabályváltozások eredményeként kibővült és módosult.

METÁR támogatásban – a barna prémiumot és a háztartási méretű kiserőműveket kivéve – olyan megújuló villamosenergia-termelés részesülhet, amely új beruházáshoz kapcsolódik és a beruházás kivitelezése a támogatás igénylésekor még nem kezdődött meg. A vegyes tüzelésű, illetve hulladékot égető erőművek a megújuló energiaforrásnak minősülő részre kaphatnak csak támogatást (tüzelőhő arányosan).

A METÁR rendszerben a támogatások alapvetően pályázat keretében kerülnek kiosztásra. A pályázatok kiírásáról a nemzeti fejlesztési miniszter dönt. A pályázatok kiírója és lebonyolítója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Az 1 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű erőműegységekre (kivéve a szélenergiát) és a demonstrációs projektekre kérhető, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítsa meg a támogatás időtartamát. A 0,5 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű erőműegységek (kivéve a szélenergiát) és a beruházási támogatásban is részesülő demonstrációs projektek igényelhetnek kötelező átvételt. Az Európai Unióban valamely technológiát elsőként bemutató és jelentős, a technika aktuális állását meghaladó újítást tartalmazó projektek esetében kérelmezhető a demonstrációs projektté minősítés.

Pályázat keretében olyan meglévő erőműegységek is igényelhetnek támogatást, amelyek jelentős – az eredeti kezdeti beruházási költség 50%-át meghaladó költségű – felújításon vagy fejlesztésen esnek át.

A barna prémium célja a biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek működőképességének fenntartása, a jogosultság pályázat nélkül, 5 évre igényelhető a MEKH-től.

A METÁR rendszert a letölthető dokumentumoknál található tájékoztató mutatja be részletesen.

A kötelező átvételi árak és az 1 MW alatti erőműegységekre (kivéve a szélenergiára) vonatkozó támogatott árak tárgyévre vonatkozó – 299/2017. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint aktualizált – értékét, valamint a kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát tartalmazó táblázat elérhető a letölthető dokumentumoknál, az adatpublikációra vonatkozó információknál.


Letölthető dokumentumok:
Tájékoztató az új Megújuló Energia Támogatási Rendszerről (METÁR) (PDF / 551 KB)


Adatpublikáció

Aktuális kötelező átvételi és támogatott árak (XLSX / 21,3 KB)
A beérkezett és elbírált METÁR kérelmek összesített adatai (XLSX / 9,33 KB)
Maradványérték meghatározásához alkalmazott paraméterek (XLSX / 10,6 KB)


Kérelmezés

METÁR szerinti támogatással kapcsolatos kérelem (LINK)


Egyéb információk

A megújuló támogatási rendszerrel kapcsolatos információk a MAVIR Zrt. honlapján
 (LINK)

MEKH.HU