Mi erősítheti meg a Magyar Napelem Napkollektor Szövetséget

Share Button

Mi erősítheti meg a Magyar Napelem Napkollektor Szövetséget

A zalakarosi képzésünket úgy jellemeztük, hogy nemcsak szakmai kérdésekkel foglalkozott. Lényegében tovább folytatódott az a gondolatsor ami  a Szövetség minél nagyobb  megerősödését hivatott szolgálni.

Mielőtt a legújabb javaslatainkat közkincsé tennénk, felsorolunk egy pár dolgot ami ezt biztosítja.

Első helyre tennénk azt, hogy szakmailag erős legyen, mert egy szakmailag erős elismert szervezethez nagyon sokan akarnak tartozni és ezzel megfogalmazódott egy második jellemző is.

Ez a következő: egy szakmailag erős szervezet esélyes arra, hogy nagy létszámú legyen, ahol nem jellemző a lemorzsolódás.

A nagy létszámú szervezet a tagdíjakból nagyobb anyagi erőt képvisel, ahol a Szövetség a tagjait arra ösztönözheti, hogy az adója 1%-át olyan területre utalja át, ahol arra jobban rászorulnak.

Nyújtson sokféle szolgáltatást amihez minden tagja egyforma eséllyel hozzáférhet. Ez jelentheti a szolár telepítések mellett, a kulturális és rekreációs szolgáltatást, a szakmai utak mellett pl. a kisebb jövedelmű tagok részére, olcsó üdülési feltételek megteremtését.

Sorolhatnánk még a lehetőségeket, de a Construmán és a zalakarosi képzésünkön elindított két dolog mindenképpen idekívánkozik.

I.

Nyilatkozat

Aláírásunkkal igazolva nyilatkoztatjuk ki  a következőket.

A napenergia hasznosítás  eljutott arra  a szintre és nagyságrendre, hogy a Magyar Kamarák rendszerében rangjának megfelelő helyet kapjon. Igényeljük a Magyar Mérnökkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésétől, hogy végzett szakembereink, vállalkozóink, szakemberekkel rendelkező gazdasági egységeink alakíthassák meg mindkét Kamarai területen a szolár tagozatukat. Jelenleg már több mint 600 azon szakembereink száma akik rendelkeznek a következő képesítéssel.

„Kis teljesítményű napenergiával működő  villamos erőművek telepítője karbantartója”

MKIK programengedeély száma: Szpk- 00152-16-06 0 07 2

NSZFH nyilvántartási száma: E-001264/2015/B004

 

A végzett hallgatók közel fele mérnöki végzettséggel rendelkezik, akik megszerezték  a fenti szakmai képesítésre épülő következő technológiai szakképesítést is:

„Kis teljesítményű  napenergiával működő  villamos erőművek  felelős műszaki vezetője”. Ez a végzettség  jelenleg  még nem elegendő feltétel a Mérnök Kamarai névjegyzékbe vételhez. Névjegyzékbe vételhez  megfelelő  iskolai végzettség is szükséges. A kettő együtt viszont végre  teljes hozzáértést és felelősséget  biztosít a naperőművek területén is.

 

NÉV:

(Cégnév)

 

Születési hely idő

Szakmai,  iskolai végzettség

Lakhely, céghely

Aláírás

A Construmán közel 100 aláírás összegyűlt és folyamatosan nő a számuk

 

II.

A második dolog még tavaly decemberben vetődött fel az Épületgépészek napján. Ez a következő.

Szakképzett napenergia hasznosítók közérdekű földigénye

 

A magyar Ugaron

Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?

Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.

Ady Endre

 

1 hektár mezőgazdaságfi művelésre nem alkalmas területen megfelelő szaktudással,napenergia hasznosítással, évente 500 000 kW eleketromos energia termelhető és a politikai  szándékok közérdekűségétől függően, 6-16 millió Ft. bevétel érhető el

Az igénylő neve és adatai Aláírás
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.                       
11.                       
12.                       
13.                       
14.                       
15.                       
16.                       

 

Az igény  műszakilag technológiailag megalapozott, maximálisan közérdekű, bár nem a 100 leggazdagabb magyar vagyonát fogja gyarapítani.

Minden ellenvetés és ellenállás nem közérdekű politikai manipuláció.

Ide is folyamatosan gyűlnek az aláírások.

 

A számos lehetőség közül még egy zárójavaslat

A Szövetség hitbéli kapacitása nagy mértékben megnőtt.

Idézet egy elöző írásból.

 

Nemcsak fohász, védőszent is kell és ki lenne erre alkalmasabb mint Szent Ferenc aki több száz évvel ezelőtt megírta a Naphimnuszt, József Attila átírta a mai emberek nyelvezetére, Csongrádi Kata meg elénekelte. Hála érte mindhármuknak

Van már fohászunk, védőszentünk, himnuszunk. Vannak szaktudással rendelkező kiképzett embereink, van bőven napenergiánk és általa létrehozott megújuló energiánk.

Remélhetőleg lesznek közérdekűen  a napnál világosabban gondolkodó honatyáink is és közérdekű, a „Naptörvények” szellemében működő, keresztény nemzeti kormányunk is.

A „Naptörvények” a megtalált ősi sumér biblia szerint a törvényhozás alapjai kell, hogy legyenek mert…

 Ha valamely államvezetésből hiányoznak a Naptörvények, vagy netalán azok ellen dolgoznak, ott nem jó a népnek!

Itt az idő, hogy a Szövetség Egyházzá is alakuljon. Így az adó még egy százalékára tarthatna igényt.