Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

Szerzői jogvédelem

Share Button

Az mnnsz.hu honlaphoz való hozzáférhet?ségre és annak használatára az alábbi “A honlap használatának feltételei és szabályai” (továbbiakban mint “Feltételek”) valamint az összes vele kapcsolatos jogi szabály vonatkozik. Az alábbi honlaphoz való hozzáférhet?ség elérése és a honlap böngészése egyben a feltételek és a szabályok korlátozását és a “Feltételek” feltétel nélküli elfogadását jelenti.

• Olvasóink az interneten szabadon olvashatnak bármilyen oldalainkon megjelent információt, cheap kés?bbi megtekintés és értelmezés céljából, sildenafil kizárólag magánhasználatra, bármit letölthetnek vagy lementhetnek számítógépeikre, barátjuknak, rokonuknak, ismer?süknek szabadon megmutathatnak bármilyen információt és cikket. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség saját írásait szerz?i jog védi. Idézni ?ket csak a törvényi szabályoknak megfelel?en, alkalmasan rövid szakaszok átvételével, kizárólag a forrás feltüntetésével lehet. Ugyancsak a magyar jogszabályoknak megfelel?en tilos az idézeteket kontextusukból kiragadva, eltorzítva közzétenni. Tilos továbbá a t?lünk (nemcsak internetes oldalainkról) származó információk árusítása. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bíróságon is érvényesítjük.

• A MNNSZ nem vállal felel?sséget bármilyen kárért, vagy a számítógép, vagy a felhasználó egyéb anyagi tulajdonát képez? berendezés vírussal történ? megfert?zéséért, amelyek az alábbi honlap hozzáférhet?ségb?l, használatából vagy az oldalak böngészéséb?l, a honlapról történ? bármilyen anyag letöltéséb?l származhatnak, melyek (többek között) szövegek, képek, audio és videó fájlok.

• A MNNSZ semmilyen garanciát nem vállal, valamint semmilyen feltétel betartását nem biztosítja a honlapon található információk helyességére vonatkozólag és határozottan visszautasítja a honlapon található hibákra és pontatlanságokra vonatkozó felel?sség áthárítását és viselését. A MNNSZ és a honlap készítésében és karbantartásában részt vev? fél sem vállal felel?sséget a honlap elérhet?ségéb?l vagy annak használatából, vagy az elérhet?ség és a használhatóság hiányából származó bármilyen közvetlen, közvetett és véletlenszer? másodlagos anyagi károkért.

• A felhasználó által a honlapon az e-mailes kapcsolaton vagy egyéb módon elküldött információk és bármely anyagok, köztük az adatok, kérdések, kommentárok, javaslatok és ehhez hasonlóak nem lesznek titkosítva és semmilyen magánjogok nem fognak rá vonatkozni. Minden adat, amit a felhasználó elküld a honlapra, bármilyen célra felhasználhatóvá válik a MNNSZ részére. Ezen adatokat a MNNSZ átalakíthatja, nyilvánossá teheti, továbbíthatja, kinyomtathatja, rádiós úton elérhet?vé teheti vagy postán elküldheti. Ezenkívül a MNNSZ jogosult a felhasználó által a honlapra elküldött bármely szöveg ötletének, koncepciójának, know-how-nak és technikák bármilyen célra történ? szabad és díjmentes felhasználására, ebben (többek között) a termékek kidolgozásra, feldolgozásra és marketingre az információk felhasználásával.

• A honlapon bemutatott saját anyagok a MNNSZ tulajdonát képezik és csak a MNNSZ engedélyével kerülhetnek felhasználásra. Ezen anyagok a felhasználó, vagy egyéb, általa feljogosított személy általi használata tilos, kivéve, ha az alábbi Feltételek egyértelm?en erre lehet?séget adnak, vagy a felhasználó erre egyértelm?en engedélyt kapott a honlap egyéb oldalán.

• A MNNSZ semmilyen, az alábbi honlapon lév? link(ek) segítségével létrejött más honlap kapcsolatért vagy internetes oldal tartalmáért nem vállal felel?sséget. E honlapon kívüli kapcsolat más oldalakkal teljes mértékben a felhasználó saját kockázatával jár. Ilyen linkek felhelyezése a MNNSZ által csak a felhasználók kényelmére szolgál, és ezt nem lehet az adott internetes oldal, vagy annak tulajdonosának támogatásának értelmezni. A MNNSZ semmilyen, közvetlen vagy közvetett garanciát nem vállal a harmadik személy honlapján lév? bármilyen anyagokra és információkra, azok alaposságára, érvényességére, szabályosságára és egyéb tulajdonságaira vonatkozólag.

• A MNNSZ bármelyik pillanatban felülvizsgálhatja az alábbi Feltételeket, frissítheti az ezen az oldalon közzétett információkat. Mivel az alábbi Feltételek a Felhasználóra vonatkoznak, ajánlatos id?közönként meglátogatni ezt az oldalt.Hirdetés